Nieuwe EU Regels (Concept)

Er zijn nieuwe Europese regels voor het vliegen met drones in de maak, zowel voor recreatief als voor beroepsmatig gebruik. Om aan te geven waar het om gaat, geeft het onderstaande een indruk van de Europese concept teksten. Zekerheid komt pas na de officiële publicatie van EU regels.

Inschatting termijnen

De Europese luchtvaartautoriteit EASA verwacht 1e kwartaal 2019 de tekst van nieuwe regels te publiceren. Dat kan dus ook later worden.

Bij publicatie wordt pas duidelijk wat de regels precies zijn en wanneer die regels van kracht worden. De verwachting is 1 jaar later (voorjaar 2020).

Waarschijnlijk zit er ook een overgangstermijn in, waarin de nationale documenten nog geaccepteerd worden. Die termijn is waarschijnlijk 2 jaar.
 

Categorieën

De Europese regels worden opgedeeld in regels voor 3 categorieën, gebaseerd op risico’s voor derden op de grond en in de lucht:

 1.  open categorie – laag risico
 2.  specific categorie – medium risico
 3.  certified categorie – hoog risico
   

Ad 1. Open categorie – laag risico
In de open categorie vallen waarschijnlijk de recreatief of beroepsmatig bestuurde drones met een massa van > 250 gram < 4 kg. De bestuurders daarvan moeten waarschijnlijk beschikken over een ‘theoriecertificaat’. Dat is waarschijnlijk vergelijkbaar met het huidige NL theoriecertificaat voor minidrones. Verwacht wordt dat het (ongekwalificeerde) NL mini drone theoriecertificaat kan worden omgezet naar een Europees document of zonder omzetting als geldig wordt beschouwd.

Dat geldt dus ook voor degenen die met een micro drone (max 1 kg) vliegen en daarvoor ontheffing hebben (in een ROC light vergunning). Die hebben dus ruim 2 jaar de tijd om alsnog dat theoriecertificaat te behalen. Dit certificaat is alleen nodig als men wil vliegen buiten een modelvliegveld.

Ad 2. specific categorie – medium risico
In de specific categorie vallen de beroepsmatig bestuurde drones met een risico dat groter is dan dat in de open categorie, bijvoorbeeld de vluchten waarvoor nu een ROC nodig is. Bijvoorbeeld als de drone zwaarder is dan 4 kg.

Ad 3. certified categorie – hoog risico
Men valt in de categorie certified als het risico van de voorgenomen vlucht waarschijnlijk alleen is te beheersen door de strenge eisen te stellen (via certificatie) aan zowel de bestuurder, de drone met grondstation, als aan de organisatie (operator). Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. vluchten met drone
  a. waarmee mensen worden vervoerd,of
  b. gevaarlijke goederen worden vervoerd waarbij een hoog risico kan ontstaan voor derden bij een crash, of
 2. vluchten met grote of complexe drones:
  a. nagenoeg voortdurend boven mensenmenigten,
  b. buiten zichtafstand (BVLOS), of
  c. in een gedeelte van het luchtruim waar ook veel ander luchtverkeer aanwezig is.

bron: ILenT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie